صفحه اصلی / مطالب دسته بندی 'راهنما'

انتخاب رنگ لباس کودک

راهنمای انتخاب رنگ لباس کودک شنیدن صدای قلبش، آغاز دیگریست بر انتظار طولانی ولی شیرین مادر و روزهای همراه با دلهره‌های لمس تکان‌هایش. ریتم‌هایی که ثانیه‌ها را با امید و ذوق همراهیشان می‌کنیم و روزشمار آمدنش و … همه و همه در کنار ذوق چیدمان اتاقش، لباس‌های کوچک و شیرینش و وسواس‌های مادرانه‌ای که تا قبل از او نبود. چه رنگی، چه جنسی و چه مدلی مناسب لباس‌های این فرشته